“Πλάσματα των δέντρων”: Εργαστήριο/παιχνίδι κεραμικής για παιδιά.